1. Home Brother
  2. Potrošni materijal
  3. Originalni toneri i rezervoari mastila
  4. Održivi rezervoari mastila i toneri

Naš doprinos vašoj održivosti

U fabrici Brother razmišljamo o celokupnom životnom ciklusu naših proizvoda. Kao rezultat toga, sav hardver, kertridži i toneri su napravljeni za što manji uticaj na okolinu, osiguravajući pritom da ste i vi ekološki svesni. Osim toga, u potpunosti smo akreditirani kao postrojenje bez otpada na deponiji (princip Zero waste). 

Kada su u pitanju kvalitet i pouzdanost 

Oseba sedi poleg zaslona in zaliva rastlino

Smanjite svoj uticaj na životnu okolinu 

Korišćenje originalnih Brother kertridža i tonera smanjuje potrošnju energije. Brother uređaji su dizajnirani za rad sa originalnim potrošnim materijalom kako bi se smanjila količina otpada i uticaj na životnu okolinu. Koristeći najnovije tehnologije možemo postići:

  • uštedu energije
  • manju potrošnju kertridža i tonera

Potražite originalne Brother kertridže i tonere za svoj uređaj  

Besprekorna pouzdanost

Profesionalno projektovano za konzistentno visokokvalitetne dokumente. 

Besprekorna pouzdanost

Testirano prema najvišim sigurnosnim standardima

Sertifikovano prema ISO standardima. Ispunjava sigurnosne zahteve korisnika. 

Rigorozno testiranje

Kada je u pitanju kvaliteta

Posebno dizajnirani toneri i mastila garantuju konzistentno živopisne rezultate.

Savršena dokumenta

Garancija bezbrižnosti

Projektovano za besprekorno funkcionisanje sa Brother uređajima.

Bezbrižnost