1. Home Brother
 2. Uslovi i odredbe

MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE PRE UPOTREBE OVE INTERNET STRANICE   
ŠTA SE NALAZI U USLOVIMA 

Ovi uslovi donose pravila za upotrebu naše internet stranice www.brother.rs (u nastavku: stranica).

KO SMO MI I KAKO DA NAS KONTAKTIRATE 

www.brother.rs je stranica kojom upravlja Brother Central and Eastern Europe GmbH (u nastavku: mi). Registrovani smo u Beču, Austrija, pod brojem kompanijee 31757b, sa sedištem na adresi Pfarrgasse 58, 1230 Beč. Naša glavna adresa sa koje poslujemo za Srbiju je Cara Lazara 3, 11000 Beograd, Srbija. Naš matični broj je 06297145. Mi smo društvo sa ograničenom odgovornošću. Kako biste nas kontaktirati, molimo pošaljite e-mail na privacy@brother-cee.com (mailto:privacy@brother-cee.com) ili nazovite našu korisničku liniju na +381 11 6140 300. 

UPOTREBOM OVE STRANICE, PRIHVATATE OVE USLOVE 

Upotrebom ove stranice, potvrđujete da prihvatate ove uslove upotrebe i da se slažete s njima. 
 
Ako se ne slažete s uslovima, ne smete upotrebiti ovu stranicu. 
 
Preporučujemo da odštampate kopiju ovih uslova za buduće reference.

MOGU POSTOJATI DRUGI USLOVI KOJI SE MOGU PRIMENITI NA VAS  

Ti se uslovi upotrebe odnose na sledeće dodatne uslove koji se takođe mogu primeniti na upotrebu ove stranice:

TE USLOVE MOŽEMO IZMENITI

Mi ponekad menjamo naše uslove. Svaki put kad želite da upotrebite našu stranicu, molimo da proverite uslove upotrebe kako bi se osigurali da razumete te uslove koji se primenjuju u vreme preduzete radnje. [Ti su uslovi zadnji put ažurirani 4. 1. 2018 kad smo izmenili odredbe https://www.brother.rs/terms-and-conditions.

NAŠU STRANICU MOŽEMO IZMENITI

Povremeno možemo da ažuriramo i modifikujemo našu stranicu kako bi odrazili promene na našim proizvodima, u potrebama naših korisnika i našim poslovnim prioritetima.

NAŠU STRANICU  MOŽEMO PRIVREMENO ILI TRAJNO UKINUTI

Naša stranica je dostupna besplatno. Ne garantujemo da će naša stranica ili njen sadržaj uvek biti dostupni ili bez prekida. Mi možemo privremeno ili trajno ukinuti ili ograničiti pristup svim ili nekim delovima naše stranice iz poslovnih ili operativnih razloga. Pokušaćemo da vas na vreme obavestimo o privremenom ili trajnom obustavljanju. 

Vi ste takođe odgovorni da osigurate da sve osobe koje pristupaju našoj stranici putem vaše internet veze poznaju uslove upotrebe i druge važeće uslove i da ih se pridržavaju.

NAŠA STRANICA ZA UPOTREBU U SRBIJI

Naša stranica je namenjena osobama koje žive u Srbiji. Mi ne tvrdimo da je sadržaj koji je dostupan na našim stranicama odgovarajući za upotrebu ili dostupan na drugim lokacijama..

MORATE SE SAMI POBRINUTI ZA SIGURNOST VAŠIH PODATAKA 

Ako odaberete ili primite korisnički ID, lozinku ili drugi deo podatka kao deo sigurnosnih mera, morate tretirati te podatke kao poverljive. Ne smete ih otkrivati trećim stranama. 
 
Mi imamo pravo da onemogućimo bilo koji korisnički ID ili lozinku, bez obzira da li ste ih vi odabrali ili smo vam ih mi dodelili, u bilo koje vreme ako razumno smatramo da niste ispoštovali bilo koje odredbe uslova upotrebe.
 
Ako znate ili sumnjate da neko osim vas zna vaš korisnički ID ili lozinku, morate da nas o tome odmah obavestite na privacy@brother-cee.com.

KAKO MOŽETE UPOTREBITI MATERIJALE NA NAŠOJ STRANICI  

Mi smo vlasnik ili korisnik licence svih prava intelektualnog vlasništva i materijala koji su na njoj objavljeni. Ti radovi su zaštićeni propisima o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima. Sva ta prava su zadržana. 
 
Smete odštampati jednu kopiju i možete preuzeti sažetke bilo koje stranice(a) s naše stranice za svoje lične potrebe i možete drugima unutar vaše organizacije skrenuti pažnju na sadržaj koji se nalazi na stranici. 
 
Ne smete menjati papirnu ili digitalnu kopiju nijednog materijala koji ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način i ne smete upotrebljavati ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili grafiku odvojeno od propratnog teksta. 
 
Naš status (i status identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našoj stranici mora uvek biti priznat. 
 
Ne smete upotrebiti nijedan deo sadržaja na našoj stranici u komercijalne svrhe bez prethodne licence od strane naših nosilaca licence. 
 
Ako prilikom štampe, kopiranja ili preuzimanja određenog dela naše stranice kršite uslove upotrebe, vaše pravo na upotrebu naše stranice odmah prestaje i tada morate, po našem izboru, vratiti ili uništiti sve kopije svih materijala koje ste napravili. 

NEMOJTE SE POUZDATI U INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI

Sadržaj na ovoj stranici daje se isključivo u informativne svrhe. Njegova namera nije pružanje saveta u koje se možete pouzdati. Morate osigurati profesionalni ili stručni savet pre preduzimanja ili nepreduzimanja radnji na osnovu sadržaja na ovoj stranici. 
 
Iako preduzimamo razumne napore za ažuriranje podataka na našim stranicama, mi ne tvrdimo niti garantujemo, izričito ni prećutno da je sadržaj na ovoj stranici tačan, potpun ili ažuriran.

NISMO ODGOVORNI ZA STRANICE NA KOJE SE POVEZUJETE

Ako naša stranica sadrži veze na druge stranice i resurse trećih strana, te su veze date samo u svrhu informisanja korisnika. Takve veze se ne smeju tumačiti kao naše odobrenje takvih stranica ili podataka koje tamo možete pronaći. 
 
Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa.

SADRŽAJ KOJI GENERIŠE KORISNIK NISMO ODOBRILI

Ova internet stranica može uključiti podatke i materijale koje su učitali drugi korisnici ove stranice, uključujući  oglasnu tablu i chat sobe. Ove podatke i materijale nismo ni proverili ni odobrili. Stajališta koja su izričito izrazili drugi korisnici na našim stranicama ne izražavaju naša gledišta ili vrednosti. 
 
Ako želite da se žalite na informacije i materijale koje su učitali drugi korisnici, molimo da nas kontaktirate na: privacy@brother-cee.com.

NAŠA ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU STE PRETRPELI

Bez obzira da li ste privatni ili poslovni korisnik:

 • Mi ne isključujemo ni ograničavamo na bilo koji način našu odgovornost kada bi to bilo nezakonito. To uključuje odgovornost za smrt ili telesne povrede uzrokovane našom nepažnjom ili nepažnjom naših zaposlenika, zastupnika ili podizvođača kao i odgovornost za prevaru ili lažne izjave.
 • Razna ograničenja i isključenja odgovornosti primeniće se na odgovornost koja proizlazi kao rezultat prodaje proizvoda, što će biti definisano u našim Uslovima prodaje https://www.brother.rs/terms-and-conditions.

Ako ste poslovni korisnik:

 • Isključujemo sve prećutne uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu primeniti na našu stranicu ili njen sadržaj.
 • Nećemo biti odgovorni za ugovornu ili izvanugovornu štetu (uključujući i uzrokovanu nepažnjom), kršenje propisanih obveza ili na drugi način, čak i ako se radi o predvidivom događaju, i koji proizlazi ili je u vezi sa:
 1. upotrebom ili nemogućnošću upotrebe naše stranice ili
 2. upotrebom ili pouzdanjem u sadržaj prikazan na našoj stranici.
 • Naročito nećemo biti odgovorni za:
 1. gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 2. prekid poslovanja;
 3. gubitak predviđenih ušteda;
 4. poslovnih mogućnosti ili reputacije ili
 5. indirektne ili posledične štete ili gubitka.

Ako ste privatni korisnik:

 • Molimo da uzmete u obzir da mi omogućavamo našu stranicu samo za domaću i privatnu upotrebu. Vi se slažete da nećete upotrebiti našu stranicu za nijednu komercijalnu svrhu ili poslovne svrhe, a mi nismo odgovorni za gubitak dobiti, poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih mogućnosti.
 • Ako defektni digitalni sadržaj koji smo učinili dostupnim ošteti vaš uređaj ili digitalni sadržaj, a to je uzrokovano našim propustom da poduzmemo razumnu brigu ili veštine, mi ćemo popraviti štetu ili vam platiti naknadu štete. [Međutim, mi nećemo biti odgovorni za štetu koja se mogla izbeći da ste sledili naše savete za primenu ažuriranja ponuđenog 
  besplatno ili za štetu koju ste uzrokovali propuštanjem pravilnog praćenja uputstava za instalaciju ili ste propustili da održavate minimum sigurnosnih zahteva koje smo preporučili.]

MI NISMO ODGOVORNI ZA VIRUSE I NE SMETE IH UČITATI 

Mi ne garantujemo da će naša stranica biti sigurna ili bez bugova i virusa. 
 
Vi ste odgovorni za konfiguraciju svoje informacione tehnologije, računarskih programa i platformi za pristup našim stranicama. Morate da koristite sopstvenu antivirusnu zaštitu. 
 
Ne smete zloupotrebiti našu stranicu namerno unoseći viruse, trojance, crve, logičke bombe ili drugi maliciozni materijal ili materijal koji je tehnološki štetan. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup našoj stranici, serveru na kome je stranica postavljena ili bilo kom drugom serveru, računaru ili bazi podataka koja je priključena na našu stranicu. Ne 
smete napasti našu stranicu napadom uskraćivanja usluga (denial-of-service, DoS) ili distribuiranim DoS napadom. Kršenjem ove odredbe počinili biste kazneno delo predviđeno Zakonom o zloupotrebi računara (Computer Misuse Act 1990). Mi ćemo obavestiti odgovarajuće institucije o takvim kršenjima i sarađivaćemo s njima tako što ćemo im otkriti vaš identitet. U slučaju takvih kršenja, vaše pravo na upotrebu stranice odmah prestaje.

PRAVILA O POVEZIVANJU NA NAŠU STRANICU   

Možete napraviti vezu na našu početnu stranicu pod uslovom da to učinite na fer i zakonit način koji ne šteti našoj reputaciji ili je iskorištava. 
 
Ne smete staviti vezu tako da sugerišete bilo koju vrstu udruživanja, ili da postoji naše odobrenje ili podržavanje tamo gde ne postoji. Ne smete postaviti vezu na našu stranicu ni na jednoj internets stranici ako niste njen vlasnik. 
 
Naša stranica ne sme se uokviriti ni na ni jednoj drugoj stranici niti se sme stvoriti veza na nijedan dio naše stranice koja nije početna stranica. 
 
Mi zadržavamo pravo da zahtevamo brisanje veze bez prethodnog obaveštenja. 
 
Stranica na kojoj postavljate vezu mora u svemu da ispunjava standarde sadržaja definisane u našoj Politici prihvatljive upotrebe  https://www.brother.rs/terms-and-conditions.
 
Ako želite da postavite vezu ili upotrebite sadržaj na našoj stranici na način koji nije gore naveden, molimo da kontaktirate: privacy@brother-cee.com.

PROPISI KOJE ZEMLJE SE PRIMENJUJU U SLUČAJU SPORA?  

Ako ste privatni korisnik, molimo da uzmete u obzir da se na ove uslove, njihovu primenu i predmet upotrebe primenjuju propisi zemlje vašeg prebivališta. I vi i mi pristajemo na isključivu nadležnosti sudova u Srbiji.
 
Ako ste pravni entitet, na ove uslove upotrebe, njihovu primenu i predmet upotrebe primenjuju se (i na sve sporove i zahteve koji proizlaze iz neugovornog odnosa) propisi Srbije. I vi i mi pristajemo na isključivu nadležnost sudova u Srbiji.

NAŠI ZAŠTITNI ZNACI SU REGISTROVANI

Ime i logotip kompanije Brother su registrovani zaštitni znaci u celoj Evropi. Niste ovlašćeni da ih koristite bez našeg odobrenja.