1. Home Brother
 2. Podrška
 3. Informacije o garanciji
 4. Garantni uslovi i registracija na mrež

1) Uslovi

Zahtev za garanciju uključuje uslov da sve radove na održavanju i usluge, kao što je opisano u uputstvu za upotrebu određenog proizvoda, obavlja ovlašćeni servis - ovlašćene radionice Brother servisnog partnera. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir sve savete u uputstvu za upotrebu, posebno s obzirom na pravilno funkcionisanje proizvoda. Nadalje, proizvod mora uvek da koristi originalni Brother potrošni materijal. U suprotnom, to bi moglo predstavljati odricanje od garancije.

2) Registracija

Besplatna garancija osigurava vam uslugu u slučaju bilo kakvih problema bez ikakve registracije. Za sve uređaje nabavljene kod naših partnera i ovlašćenih prodavaca u Srbiji dobijate 3 godine garancije.

3) Usluge

Opšta garancija Brother nudi dve različite vrste garancijskog servisa – zavisno od proizvoda koji ste kupili: 

Popravka s dostavom na servis (RTB, Return-to-base) - za domaće korisnike:

 • Usluga uključuje prijem i izdavanje hardvera koji je naveden u uobičajenoj Brother garanciji. To uključuje i popravku kvarova u ovlašćenom Brother servisu u roku od tri godine od datuma kupovine hardvera. Lokalizacija i popravka kvarova su ograničeni na određen upisan Brother proizvod. Izričito isključene su lokalizacije i popravka kvarova na povezanim sistemima.
 • U slučaju lošeg delovanja, korisnik mora da se obratiti ovlašćenom Brother servisu i prijavi kvar. Ako uklanjanje nedostataka po prvim procenama nije moguće, Brother će predložiti preuzimanje hardvera u servis.
 • Sporazum o usluzi uključuje besplatno preuzimanje neispravnog hardvera u servis, dok troškovi slanja Brotherovom ovlaštenom servisu za popravku, kao i vraćanje idu na trošak korisnika. Brotherovo ovlašćeno servisno osoblje popraviće samo kvarove pokrivene uobičajenom Brother garancijom. Ako popravka neispravnog uređaja nikako ne dolazi u obzir, Brother ima mogućnost zamene neispravnog hardvera novim. Odluku o popravci ili zameni doneće Brother. Zamenjeni delovi ili proizvodi prenose se u vlasništvo Brothera. Usluge koje nisu uključene u ovaj sporazum su: potrošni materijal ili delovi koji se prirodno troše, čišćenje proizvoda, instalacija hardvera i/ili softvera, te konfiguracija. 
 • Korisnik omogućava Brotheru vreme potrebno za popravku. Ako korisnik to odbije, Brother nije dužan da izvrši popravku u garancijskom roku. Brother je odgovoran za kvarove ili nedostatke u kvalitetu koji su izričito garantovani.

4) Ograničenje odgovornosti

Ova garancija izričito isključuje sledeće stavke i zadatke:

 • Potrošni materijal;
 • Karakteristike i funkcije programa koje nisu u vlasništvu Brother-a;
 • Redovno održavanje i popravku odnosno zamenu delova zbog uobičajenog trošenja;
 • Oštećenje proizvoda ili kvarove koji smanjuju kvalitet štampe s upotrebom potrošnih proizvoda čiji kvalitet je van naše kontrole;
 • Štetu kao posledicu zloupotrebe ili pogrešne upotrebe proizvoda. Korišćenje proizvoda mora biti u skladu sa opisom u korisničkom priručniku;
 • Bilo koji kvar uzrokovan nepridržavanjem uputstava Brother ili neusklađenosti s postupcima za pravilno održavanje;
 • Instalaciju ili upotrebu proizvoda na način koji nije u skladu sa sigurnosnim i regulatornim standardima u zemlji u kojoj se koristi;
 • Štetu koja je nastala kao posledica intervencije neovlašćenog servisnog osoblja ili samog korisnika;
 • Štetu u saobraćaju kao posledicu nepravilnog pakovanja (preporučujemo da zadržite originalnu ambalažu za 
  mogući transport proizvoda);
 • Slučajnu štetu i štetu uzrokovanu udarom groma, vode, vatre, nepravilne ventilacije ili bilo kojih nerazumnih uzroka koje Brother ne može da kontroliše;
 • Brother nije odgovoran za gubitak podataka. Naknada za finansijski gubitak, na primer kod zastoja proizvodnje, je ograničena na vrednost kupovne cene upisanog proizvoda. Sve ostale obaveze izričito su isključene iz kolektivnog ugovora.

5) Troškovi

Pri izvođenju popravki u garancijskom roku, kompanija Brother pokriva sve troškove na toj osnovi, a naročito troškove obavljanja posla za popravku, rezervne delove potrebne za pravilno funkcionisanje proizvoda, kao i promet proizvoda do i od radionice, zavisno od vrste garancije koju pruža ovlašćeni servisni partner kompanije Brother.

6) Zahtev za garancijsku popravku

Garancija  se  može  sprovoditi  samo  uz  prilaganje  izvornog  dokaza  o  kupovini  proizvoda.  Trogodišnja  garancija proizvođača na proizvod je dobrovoljna usluga kompanije Brother pod uslovom da uređaj još nije došao do kraja radnog veka koji služi kao krajnji garancijski rok.

7) Prenosivost

Ova garancija ne može se prenositi na drugu osobu.

8) Opšti uslovi

Ova garancija ne utiče na zakonska prava korisnika prema važećim nacionalnim pravom i pravima potrošača protiv kompanije koja proizlaze iz ugovora o kupovini.

9) Ostvarivanje nadležnosti

Za ostvarivanje nadležnosti određen je nadležni sud u Srbiji.

10) Izmene i dopune

Sve izmene i dopune moraju biti u pisanom obliku. 

Beč, 11.04.2020