Neki propisi navode minimalnu veličinu fonta potrebnog za veće nalepnice. 

Štampač P-touch E550WVP sa kapacitetom širine trake od 24 mm garantuje maksimalnu usklađenost sa propisima o električnim instalacijama. 

P-touch fluorescentna TZe traka upozorava na napon

Odredba 514.1 (Opšti ID i napomene)

Identifikacija svrhe razvodnih i upravljačkih elemenata i upozorenja, gde je to potrebno.

Nivo usklađenosti po štampaču nalepnica:

 • PT-E550WVP (sve)
 • PT-E300VP (većina)
 • PT-E110VP (neke)

 

Primjenjiva veličina/boja trake:

 • Crno na belom 12/18/24 mm
 • Crno na žutom 12/18/24 mm

 

P-touch žuta fleksibilna ID traka na kabelu

Odredba 514.2 (sistemi ožičenja)

Identifikacija ožičenja za inspekcije, ispitivanja, popravke ili izmene.

Razina sukladnosti po pisaču naljepnica:

 • PT-E550WVP (sve)
 • PT-E300VP (sve)
 • PT-E110VP (sve)

 

Primjenjiva veličina/boja trake:

 • Crno na belom  9/12 mm

 

Brother HSe termoskupljajuća cijev primijenjena na kabel

Odredba 514.3 (ID vodiča sa slovima i/ili brojevima)

Čitljiva i trajna identifikacija vodiča slovima i arapskim brojevima. Podvučene cifre '6' i '9' tamo gde nisu fiksne da bi se izbegla zabuna.

Razina sukladnosti po pisaču naljepnica:

 • PT-E550WVP (sve)
 • PT-E300VP (sve)
 • PT-E110VP (sve)

 

Primjenjiva veličina/boja trake:

 • Crno na belom 9/12 mm

Ormarić označen s Brother TZe žutom trakom

Odredba 514.4 (ID zaštitne naprave)

Jasna identifikacija zaštitnih naprava

Razina sukladnosti po pisaču naljepnica:

 • PT-E550WVP (sve)
 • PT-E300VP (sve)
 • PT-E110VP (neke)

 

Primjenjiva veličina/boja trake:

 • Crno na belom 9/12/18 mm

Otkrijte širok izbor Brother štampača nalepnica i trajnih nalepnica - razvijen za električare